Paplašina Microsoft Unlimited Potential mācību centru tīklu

2008. gadā Microsoft Latvia un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) noslēgtā līguma un iniciatīvas Latvija@Pasaule ietvaros Microsoft sniegs finansiālo atbalstu 41 670 latu apjomā četriem jauniem mācību centriem – Aizkrauklē, Ogrē, Gulbenē un Valkas rajona Grundzāles pamatskolā, kā arī mācību centru sadarbības tīkla attīstīšanai, tematisko apmācību moduļu izveidei un pasniedzēju kvalifikācijas celšanai. Unlimited Potential mācību centriem tiks ziedota arī programmatūra 55 971 latu vērtībā. Trīs gadu sadarbības laikā kopumā Latvijā izveidoti 15 sertificēti Unlimited Potential mācību centri.

“Dzīves realitāte prasa jaunus risinājumus, plašākas profesionālās un privātās prasmes un efektīvāku šo prasmju izmantošanu, jo pastāvēt var tikai tas, kurš mainās. Projekta ietvaros vismaz daļa no sabiedrības spers jaunu soli pretī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtajām priekšrocībām, radot savai attīstībai jaunu pamatu,” saka Microsoft Latvia vadītājs Sandis Kolomenskis.

Šogad noslēgtās sadarbības ietvaros notiek darbs pie jaunu pasniedzēju apmācīšanas, kā arī tiek atbalstīta esošo pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana, lai iedzīvotājiem piedāvātu jaunus apmācības moduļus – tādus kā ģimeņu datorprasmes modulis „Virtuālais ceļvedis ģimenei” un drošības modulis. 2008. gadā LIKTA padziļināti strādās pie tematisko IT prasmju apmācības moduļa izveides maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai attīstītu Latvija@Pasaule iniciatīvu plašākā mērogā un varētu piedāvāt iedzīvotājiem dažādus apmācību moduļus, LIKTA izveidojusi struktūrvienību Latvija@Pasaule mācību centrs, kurai 2008. gada 18. februārī tika piešķirts izglītības iestādes statuss.

2007.gadā Latvijā iniciatīvas ietvaros Microsoft Unlimited Potential mācību centros zinības guvuši 4627 iedzīvotāji. Aktīvākās mācību dalībnieces bija sievietes, kuras veidoja 80% no apmācīto skaita. Savukārt visvairāk zinības gūt gribētāju bija vecuma grupā no 25 līdz 50 gadiem. Latvijas iedzīvotāju vidū populārākās apmācības programmas ir datora lietošanas pamatprasmes, tekstu apstrādes programma Word, prezentācijas pamati ar Power Point un izklājlapu programma – Excel.

Par LIKTA
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā un aptver visu Latvijas IKT nozari − elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā.

Par Microsoft
Dibināts 1975. gadā, Microsoft (Nasdaq “MSFT”) ir programmu, pakalpojumu un Interneta tehnoloģiju pasaules līderis personālajā un biznesa skaitļošanā. Kompānija piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kas radīti, lai lietotāji varētu izmantot programmas jebkurā laikā, vietā un iekārtā. Microsoft Latvia izveidots 1999. gadā kā Microsoft pārstāvniecība Baltijas valstīs. 2004.gada pavasarī Microsoft Latvia, konsolidējot savas esošās aktivitātes izglītības jomā un plānojot jaunas, uzsāka izglītības programmu IT Dauka. Programmas mērķis ir palīdzēt dažāda vecuma cilvēkiem apgūt datorprasmi un iespējas, kuras informāciju komunikāciju tehnoloģijas sniedz pasaules izzināšanā.