Studentu grāmata

EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Studentu mācību materiāli

Studentu rokasgrāmata izstrādāta Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” ietvaros kā papildu mācību līdzeklis iedzīvotājiem, kuriem nav vai ir neliela pieredze darbā ar datoru.

Šajā grāmatā apskatītās tēmas: datora galvenās sastāvdaļas, datora ieslēgšana un izslēgšana, peles lietošana, darbs ar tekstu, Interneta iespējas – meklēšanas rīki, e-pasta nosūtīšana, maksājumu veikšana ar Internetbankas starpniecību, darba meklēšana. Grāmatā iekļauti uzdevumi ar norādēm pa soļiem, kā tos izpildīt, kā arī praktiskie darbi apgūto zināšanu pārbaudei.

Apmācības koordinē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Apmācības līdzfinansē Eiropas Savienība. Apmācības norisinās EQUAL programmas ietvaros, kuras ieviešanu nodrošina Labklājības ministrija. Rokasgrāmatu izstrādāja Baltijas Datoru Akadēmija sadarbībā ar Datorzinību centru.