Pasniedzēju grāmata

EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Pasniedzēju mācību materiāli

Pasniedzēju rokasgrāmata izstrādāta Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” ietvaros kā papildu mācību līdzeklis darbam klasē ar bezdarbniekiem.

Grāmatā iekļauti norādījumi klases sagatavošanai pirms apmācībām, terminoloģiju vārdnīca un 7. nodarbību apraksti ar piezīmēm grāmatas malā, kā vadīt nodarbības un kam jāpievērš uzmanība mācību laikā. Nodarbībās apskatītās tēmas: datora galvenās sastāvdaļas, datora ieslēgšana un izslēgšana, peles lietošana, darbs ar tekstu, Interneta iespējas – meklēšanas rīki, e-pasta nosūtīšana, maksājumu veikšana ar Internetbankas starpniecību, darba meklēšana.

Apmācības koordinē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Apmācības līdzfinansē Eiropas Savienība. Apmācības norisinās EQUAL programmas ietvaros, kuras ieviešanu nodrošina Labklājības ministrija. Rokasgrāmatu izstrādāja Baltijas Datoru Akadēmija sadarbībā ar Datorzinību centru.