Palīgmateriāls biznesa uzsācējiem

Interesanta biznesa ideja, vēlēšanās pašam organizēt savu darbu un darba laiku, plānot savas finanses – šie ir tikai daži no apsvērumiem, kas varētu vedināt uz domām par sava biznesa uzsākšanu.

Hipotēku banka, pildot attīstības bankas funkcijas, sniedz kompleksu atbalstu biznesa uzsācējiem un jaundibinātajiem komersantiem – konsultācijas, apmācības un finansējumu sava biznesa uzsākšanai.

Lai palīdzētu pieņemt lēmumu par sava uzņēmuma dibināšanu, Hipotēku banka ir sagatavojusi arī Palīgmateriālu biznesa uzsākšanai, kurā apkopoti jaunajam uzņēmējam būtiski un aktuāli jautājumi, piemēram:

Kas jāņem vērā, dibinot uzņēmumu?
Kas ir laba biznesa ideja un kā sastādīt biznesa plānu?
Kā notiek uzņēmuma reģistrācija?
Kā uzņēmumā tiek organizētas finanses un kādi nodokļi man būs saistoši?

Uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem atbildes sniegtas sagatavotajā materiālā.

Ja vēlaties iegūt  Palīgmateriālu biznesa uzsākšanai savā īpašumā, Jūs varat to lejupielādēt, iepriekš aizpildot nelielu anketu.