Digitālās prasmes uzņēmējiem

Izmantojot Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) līdzšinējo pieredzi un Microsoft Unlimited Potential mācību programmu, izstrādāta 20 stundu gara, specializēta apmācību programma, kas piemērota tieši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kā arī mikrouzņēmumu vajadzībām. Tā ietver tādas digitālās prasmes kā informācijas apstrādes un drošības pamatus, e-biznesa iespējas, prezentāciju veidošanu un citas.

Mācību programmā ietvertas sekojošas galvenās sadaļas:
• datorzinību pamatprasmes;
• darbs ar Microsoft Word;
• PDF failu lietošana;
• darbs ar Microsoft Excel;
• prezentāciju pamati;
• datora pieslēgšana projektoram;
• Internets;
• datora pieslēgšana bezvadu interneta tīklam;
• kā darboties ar interneta meklēšanas rīkiem;
• elektroniskais pasts;
• e-pasta pārvaldīšana ar MS Outlook;
• Windows Live iespējas;
• darbs Internetbankā;
• Internets un drošība;
• elektroniskā komercija (E-komercija).

Mācību programmu „Digitālās prasmes uzņēmējiem” Latvijas iedzīvotāju datorprasmju apmācības iniciatīvas Latvija@Pasaule ietvaros izstrādājusi LIKTA sadarbībā ar Microsoft Latvia. Izstrādātais materiāls 2008. gada nogalē tika aprobēts, apmācot vairāk nekā 1000 uzņēmēju un individuālo komersantu visā Latvijā.