Equal programma “Informācijas sabiedrības pamatprasmes”

Apmācībām ir izveidota 8h programma, kas pēc ilguma un apgūstamajām prasmēm atbilst „equalskills” programmai. Apmācības laikā bezdarbniekiem tiek parādītas un iemācītas galvenās pamatprasmes, kas nepieciešamas e-pakalpojumu veikšanai un izmantošanai – informācijas meklēšanai, ziņu lasīšanai, maksājumu veikšanai, elektronisko vēstuļu nosūtīšanai u.c.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

 • Datora galvenās sastāvdaļas;
 • Datoru ieslēgšana un izslēgšana;
 • Peles un tastatūras lietošana;
 • Darbs ar tekstu – rakstīšana, dzēšana, kopēšana;
 • Dokumenta saglabāšana;
 • Darbs ar lietotņu logiem;
 • Informācijas apskate uzziņu portālos – autobusu saraksts, kontaktinformācijas meklēšana;
 • Darba meklēšanas iespējas internetā;
 • Nepieciešamās informācijas meklēšana;
 • Elektroniskās vēstules sagatavošana un nosūtīšana;
 • Maksājumu veikšana ar Internetbankas palīdzību.

Papildus informāciju par mācību programmā apskatītajām tēmām var iegūt apskatot pilnos mācību materiālus.

Kursa laikā apmācāmie ne tikai klausās pasniedzēju, bet paši veic uzdevumus pasniedzēju vadībā. Ņemot vērā, ka apmācāmie apgūst tikai ievadkursu par datoru izmantošanu, kurss tiek uzskatīts par sekmīgi apgūtu, ja apmācāmais kursa laikā spēj izpildīt praktiskos darbus par kursā apgūtām tēmām patstāvīgi bez pasniedzēja palīdzības.

Equal apmācību programma “Informācijas sabiedrības pamatprasmes” izstrādāta Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” ietvaros.