LIKTA un RAPLM organizē e-prasmju nedēļu Latvijā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM) no 2. līdz 5.martam rīkos Latvijā pirmo e-prasmju nedēļu ar mērķi veicināt iedzīvotāju sekmīgu integrāciju informācijas sabiedrībā.

E-prasmju nedēļa (e-skills week) tiks rīkota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā. Projekta ietvaros tiks popularizētas inovācijas apmācību un izglītības procesā, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamie pakalpojumi. E-prasmju nedēļas ietvaros dalībniekiem būs iespējams apgūt jaunas IKT iemaņas, kā arī mācību spēkiem apgūt jaunas prasmes, izmantojot e-pakalpojumus un tādējādi uzlabojot mācību procesu. Laikā no 2010. gada 2. līdz 5. martam dalībnieki tiks aicināti pārbaudīt savas IKT prasmes, iesaistoties vienotajā Eiropas eCitizen un ECDL sertifikācijas sistēmā.

Tāpat plānots sabiedrību informēt par šobrīd pieejamajiem e-pakalpojumiem un to izmantošanu ikdienā.

E-prasmju nedēļas projekta mērķis ir veicināt sabiedrībā apziņu, ka arvien vairāk paaugstinās elektronisko prasmju nozīme dzīves kvalitātes uzlabošanā mūsdienu sabiedrībā, kā arī pieaug pieprasījums pēc augsta līmeņa IKT praktiķiem.

Piemēram, jau patlaban LIKTA mājas lapā www.latvijapasaule.lv iedzīvotājiem ir iespēja izpildīt testu „IT barometrs”, kurā ikviens var novērtēt savas pamatprasmes informācijas tehnoloģijās. Tests dod iespēju pārbaudīt savu kompetences līmeni IKT jomā, kā arī iespēju saņemt automātisku vērtējumu ar norādījumiem uz nepieciešamajiem uzlabojumiem.

LIKTA sadarbībā ar RAPLM, atsaucoties uz Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta Inovāciju politikas direktorāta IKT konkurētspējai un inovācijām nodaļas aicinājumu, ir atbildīgas par e-prasmju nedēļas pasākumu norisi Latvijā.

E-prasmju nedēļas ietvaros tiek aicinātas piedalīties pašvaldības, izglītības iestādes, bibliotēkas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, kā arī citi interesenti!