Microsoft piešķir 140 000 ASV dolāru datorprasmju projektam Latvija@Pasaule

Šodien, 18.martā, tika parakstīta vienošanās par turpmāku sadarbību starp Microsoft Latvia un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) datorprasmju apmācības projekta Latvija@Pasaule ietvaros. Microsoft piešķir Latvija@Pasaule iniciatīvai finansiālu atbalstu 100 000 ASV dolāru apjomā, kā arī programmatūras ziedojumu 40 454 ASV dolāru vērtībā.

Šā brīža saspringtajā ekonomiskajā situācijā uzņēmumu konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšana iegūst īpašu nozīmi. Būtiska loma šo uzdevumu sasniegšanā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm, kas ietekmē visu valstī esošo nozaru darbību un valsts kopējo ekonomisko attīstību. Tāpēc 2009. gadā Latvija@Pasaule iniciatīvas fokuss būs atbalsts digitālo prasmju apgūšanā un pilnveidošanā Latvijas uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.

LIKTA un Microsoft Latvia sadarbība mazo un vidējo uzņēmēju (MVU) apmācībā aizsākās jau 2008.gadā. Sadarbības ietvaros tika izveidots jauns apmācību modulis „MVU digitālās prasmes”, kas 2008.gada rudenī tika sekmīgi izmantots vairāk nekā 1000 mazo un vidējo uzņēmēju apmācībai 12 Latvijas rajonos. Izvērtējot apmācību rezultātus, 99% no dalībniekiem atzina, ka iegūtās iemaņas noderēs turpmākajā darbā. Bez tam dalībnieku zināšanu pašvērtējums bija pieaudzis vidēji pa divām ballēm. Tāpēc arī šogad LIKTA un Microsoft Latvia atbalstīs digitālo prasmju apgūšanu un pilnveidošanu Latvijas mazajiem uzņēmumiem.

„Krīze ir ārkārtīgi motivējošs faktors ikviena personiskajai izaugsmei. Mēs arvien labāk apzināmies, ka mums ir jākļūst zinošākiem, prasmīgākiem un efektīvākiem, lai spētu konkurēt biznesā. Tāpēc es ļoti ceru, ka Latvijas uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji aktīvi izmantos iespēju bez maksas pilnveidot savas datorprasmes,” saka Sandis Kolomenskis, Microsoft Latvia vadītājs.

Imants Freibergs, LIKTA prezidents: „Viens no LIKTA mērķiem ir veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību Latvijā. Tieši saspringtā ekonomiskā situācija piešķir nozīmi ieguldījumiem uzņēmēju prasmju attīstībā, lai varētu tās pielietot savas firmas konkurētspējas un efektivitātes celšanai. Tāpēc LIKTA ir gandarīta kopā ar Microsoft Latvia atbalstīt lauku rajonu uzņēmēju un nevalstisko organizāciju e-prasmju pilnveidi un aicina šajā iniciatīvā iesaistīties arī citas organizācijas un uzņēmumus.”

Par LIKTA
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā un aptver visu Latvijas IKT nozari − elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā.

Par Microsoft Unlimited Potential
Microsoft Unlimited Potential – Sabiedrības tehnoloģiju prasmju attīstības programma ir globāla sabiedriska mācību programma, kuras mērķis ir likvidēt digitālās nevienlīdzības plaisu sabiedrībā un veicināt katra indivīda iespējas darba tirgū, uzlabojot prasmes darbā ar tehnoloģijām. Programmas ietvaros Microsoft atbalsta sabiedriskos IT mācību centrus, piedāvājot kompleksus risinājumus – finansējumu apmācībām, programmatūras dāvinājumus un specializētas mācību programmas.