Iedzīvotājiem, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem būs iespēja apgūt digitālās prasmes

Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (sekretariāts) kopā ar Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) veidos programmu, lai attīstītu digitālās prasmes iedzīvotājiem un mazajiem/vidējiem uzņēmējiem.

Lai izveidotu programmu, kas mazinās digitālo plaisu Latvijā un popularizēs elektronisko pakalpojumu lietošanu, sekretariāts un LIKTA, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, un Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares pārstāvjiem, iztirzās galvenos programmas virzienus un identificēs politiskos dokumentus, kas atbalsta šo programmu.

Programmas laikā iedzīvotājiem un mazajiem/vidējiem uzņēmējiem tiks piedāvāts apgūt multimediju tehnoloģiju pielietojumu, lai viņi gūtu iemaņas informācijas sagatavošanā, uzkrāšanā, prezentēšanā un apmaiņa, prasmes sazināties ar e-pasta starpniecību un izmantot internetu. Šādu prasmju apgūšanai tiks īstenoti konkrēti pasākumi – organizēti reģionālie semināri un izstrādāti apmācību standarti dažādām iedzīvotāju/ mazo un vidējo uzņēmēju grupām un vajadzībām. 

Iedzīvotāju un uzņēmēju informētība un digitālās prasmes ir rādītājs, kas nosaka, vai viņi kļūs par aktīviem e-pakalpojumu lietotājiem vai arī nepieņems tos. Kā liecina LIKTA statistika, iedzīvotājiem ir interese darboties elektroniskajā vidē, iegūt jaunas prasmes un iemaņas. Jau šobrīd gandrīz visās Latvijas lielākajās pilsētās ir izveidoti Latvija@Pasaule mācību centri un dažās – e-attīstības centri. Kopš 2005.gada – Latvija@Pasaule iniciatīvas sākuma – apmācīti vairāk nekā 22 tūkstoši iedzīvotāju. LIKTA partneri Latvija@Pasaule iniciatīvas ietvaros ir Microsoft Latvia, A/S Hansabanka, Hewlett-Packard Latvija un reģionālās pašvaldības.
Tā kā informācijas sabiedrības un e-pārvaldes attīstība ir viens no galvenajiem sekretariāta uzdevumiem, kā arī viena no LIKTA prioritātēm, izveidotā programma veicinās arī sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar nozares politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu valsts pārvaldes jautājumu risināšanā.

Digitālo prasmju attīstības darba grupa pirmo reizi tiksies šī gada 12.septembrī. Daba grupu vadīs e-lietu ministre Signe Bāliņa.