Microsoft Unlimited Potential

Microsoft Unlimited Potential (UP) ir programma, kuras mērķis ir papildināt jauniešu un pieaugušo izglītību visā dzīves laikā, ar publisko informācijas tehnoloģiju mācību centru palīdzību sniedzot nepieciešamās tehnoloģiju prasmes.

Vairāk nekā jebkad agrāk pieaugušajiem regulāri ir jāpārvērtē savas prasmes un zināšanas, lai ietu vienā solī ar nozīmīgajām izmaiņām, kas raksturīgas 21. gadsimta pasaulei. Microsoft Unlimited Potential (UP) ir programma, kuras mērķis ir papildināt jauniešu un pieaugušo izglītību visā dzīves laikā, ar publisko informācijas tehnoloģiju mācību centru palīdzību sniedzot nepieciešamās tehnoloģiju prasmes. Microsoft uzskata, ka tehnisko prasmju apmācības nodrošināšana sadarbībā ar sabiedrības dalībniekiem var veidot sociālās un ekonomiskās iespējas, kas palīdz mainīt cilvēku dzīvi un pārveidot sabiedrību.

Katrs UP mācību programmas kurss ir paredzēts motivētiem jauniešiem un pieaugušajiem, kuri personisku vai profesionālu iemeslu vadīti vēlas apgūt jaunas tehnoloģijas vai papildināt savas pašreizējās tehnoloģiju prasmes. Daudzi no Unlimited Potential kursiem ir izstrādāti tā, lai atbilstu to personu vajadzībām, kuras apgūst Microsoft Office lietojumprogrammu vai Microsoft Windows XP operētājsistēmas izmantošanas iespējas.

Kursa programma ļauj iegūt Microsoft Office speciālista (MOS) pamatzināšanas par galddatoru produktīvas izmantošanas lietojumprogrammām. Turklāt šī mācību programma ļauj gatavoties European Computer Driving License un International Computer Driving License sertifikācijas eksāmenam, jo ietver informācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus. Mācību programma ļauj gatavoties arī Internet and Computing Core Certification (IC3) sertifikācijas eksāmenam, ietverot skaitļošanas pamatus, svarīgākās lietojumprogrammas, kā arī tīklošanu, internetu, tīklu Web un elektronisko pastu (e-pastu).

Katra UP kursa pamatnolūks ir iemācīt apieties ar tehnoloģijām, vienmēr paturot prātā, ka tehnoloģiju izmantošana uzlabo katra cilvēka iespējas, produktivitāti, konkurētspēju darba tirgū un dzīves līmeni.

KURSU PIEDĀVĀJUMS UN MĒRĶI

UP mācību programma ievēro Microsoft un starptautiskos prasmju standartus. Tāpēc mācību programmā ir iekļauti šādi 8 datoru, programmatūras un ciparu tehnoloģiju ievadkursi:

Datorzinību pamati

Šis kurss sniedz būtiskas pamatzināšanas par galvenajiem datoru darbības principiem, kā arī aparatūras, programmatūras, operētājsistēmu, interneta būtību un vēl daudz ko citu. Kursa ilgums: 24 apmācības stundas.

Interneta un tīkla Web pamati

Šajā kursā tiek apgūts, kā pārlūkot tīklu Web, izmantot meklēšanas programmas, rīkoties ar e-pastu un veidot Web lapas. Kursa ilgums: 12 apmācības stundas.

Ciparu multivides pamati

Šajā kursā tiek apgūts, kā sākt izmantot ciparu multividi, ieskaitot ciparu fotogrāfiju, audio un ciparu video. Kursa ilgums: 8-10 apmācības stundas.

Tekstapstrādes pamati

Šis kurss pievēršas tam, kā izmantot tekstapstrādes programmu, lai uzrakstītu un pārskatītu dažādus personiskos un biznesa dokumentus — no vienkāršām vēstulēm un atgādinājumiem līdz sarežģītiem dokumentiem, kuros iekļauta grafika un tabulas. Kursa ilgums: 12-14 apmācības stundas.

Izklājlapu pamati

Šajā kursā tiek apgūti pamatprincipi darbā ar izklājlapām, ieskaitot darblapu izveidi, datu rediģēšanu, diagrammu un grafiku izveidi, kā arī izklājlapas publicēšanu tīklā Web. Kursa ilgums: 12 apmācības stundas.

Prezentāciju pamati

Šajā kursā tiek apgūts viss, kas jāzina par pārliecinošu elektronisku prezentāciju izveidi — no pamata slaidrādes izveides līdz grafikas, video un audio pievienošanai, lai iegūtu bagātinātas multivides prezentācijas. Kursa ilgums: 12 apmācības stundas.

Web izstrādes pamati

Šajā kursā tiek apgūts pilnīgs Web lapu izstrādes process — no HTML pamatiem līdz to pilnīgas Web vietas izstrādes un izveides stratēģijām. Kursa ilgums: 12-16 apmācības stundas.

Datu bāzu pamati

Šajā kursā sniegta pamatinformācija par relāciju datu bāzu izmantošanu tabulu, veidlapu un pārskatu izveidei. Kursa ilgums: 10 apmācības stundas.

Virtuālais ceļvedis ģimenei

Šis mācību materiāls ir tapis sadarbojoties vairāk nekā desmit Latvija@Pasaule mācību centru pasniedzējiem no visiem Latvijas reģioniem, izmantojot Microsoft Unlimited Potential mācību programmas. Mācību programma „Virtuālais ceļvedis ģimenei” ir paredzēts ģimeņu apmācībai, tādēļ šajā materiālā ģimenes locekļi varēs izlasīt un praktiski izmēģināt, kā mājās izmantot datoru saziņai, ģimenes izklaidēm, kā arī, lai apstrādātu un veidotu attēlus, kontrolētu personīgās finanses, un daudziem citiem mērķiem.

Internets mūsdienu bērniem piedāvā neskaitāmas iespējas. Tūlītēja komunikācija, informācijas publicēšana tiešsaistē sniedz atklājumu un jautrības pilnu pasauli visu vecumu bērniem. Tomēr, tāpat kā reālajā pasaulē, pastāv arī ar interneta lietošanu saistītas iespējamas problēmas un draudi. Ir būtiski, ka gan Jūs, gan Jūsu bērni apzinās šos riskus. Mācību materiālā ietverti arī šie aspekti.

Mācību materiālā aplūkotas sekojošas galvenās tēmas:
• Internets, pārlūkprogramma, pārlūkošana, Web adreses, un ko tās apzīmē;
• Ceļošana pa internetu ar pārlūkprogrammas palīdzību, interneta savienojuma izveide un izvēle, Web lappušu drukāšana, saglabāšana;
• Informācijas meklēšana, droša interneta lietošana;
• Elektroniskais pasts, tā izveidošana un lietošana;
• Internetbanka un kā to lietot, interneta veikals, biļešu rezervācija un iegāde internetā;
• IP telefonija, un kā ar to darboties;
• Windows Live, un tā sniegtās iespējas;
• Darbs tiešsaistē un tiešsaistes programmu piedāvājums;
• Digitālā kamera, tās izvēle, kā fotografēt un iegūt labu fotogrāfijas kompozīciju;
• Fotogrāfiju nosūtīšana no kameras uz datoru, foto apstrāde datorā;
• Perifērijas ierīces, kādas tās ir un ko tās dara, datu nesēji un ārējās atmiņas ierīces, diski, kādas ir informācijas mērvienības;
• Arhīvs, kā saspiest (arhivēt) un atspiest (atarhivēt) datus;
• LMT iCentrs, un tā piedāvātās iespējas.

Palīgmateriāls biznesa uzsācējiem

Interesanta biznesa ideja, vēlēšanās pašam organizēt savu darbu un darba laiku, plānot savas finanses – šie ir tikai daži no apsvērumiem, kas varētu vedināt uz domām par sava biznesa uzsākšanu.

Hipotēku banka, pildot attīstības bankas funkcijas, sniedz kompleksu atbalstu biznesa uzsācējiem un jaundibinātajiem komersantiem – konsultācijas, apmācības un finansējumu sava biznesa uzsākšanai.

Lai palīdzētu pieņemt lēmumu par sava uzņēmuma dibināšanu, Hipotēku banka ir sagatavojusi arī Palīgmateriālu biznesa uzsākšanai, kurā apkopoti jaunajam uzņēmējam būtiski un aktuāli jautājumi, piemēram:

Kas jāņem vērā, dibinot uzņēmumu?
Kas ir laba biznesa ideja un kā sastādīt biznesa plānu?
Kā notiek uzņēmuma reģistrācija?
Kā uzņēmumā tiek organizētas finanses un kādi nodokļi man būs saistoši?

Uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem atbildes sniegtas sagatavotajā materiālā.

Ja vēlaties iegūt  Palīgmateriālu biznesa uzsākšanai savā īpašumā, Jūs varat to lejupielādēt, iepriekš aizpildot nelielu anketu.

Par projektu

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

Projekta mērķis

Projekta uzdevums ir iemācīt informācijas sabiedrībā nepieciešamās pamatprasmes iedzīvotājiem, kuriem nav pieredzes datoru un interneta lietošanā vai kuri ir izmantojuši datoru, taču nekad nav izmantojuši interneta pakalpojumus.

Projekta mērķis ir darba spēju veicināšana – veicināt piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā tiem, kam ir grūtības iesaistīties vai no jauna integrēties darba tirgū, kuram jābūt atvērtam ikvienam.

Projekta vispārējie mērķi

 • Paaugstināt darba tirgus pieejamību bezdarbniekiem
 • Samazināt diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē
 • Veicināt bezdarbnieku personiskās un sociālās aktivitātes
 • Apmācīt mērķauditorijas datora un interneta lietošanā, t.sk. darba iespēju meklēšanai
 • Nodrošināt iespēju papildināt zināšanas patstāvīgi, izmantojot e-studiju palīdzību
 • Sekmēt savstarpējo komunikāciju, tādējādi mazinot sociālo atstumtību
 • Iesaistīt sociālos partnerus darba tirgus pieprasījumu analīzē informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iemaņu jomā

Projekta specifiskie mērķi

 • Apzināt bezdarbnieku datorprasmju līmeņus, intereses un vajadzības partneru pašvaldību teritorijās
 • Izstrādāt datorapmācības programmas un apmācības programmas atbilstoši pašvaldību vajadzībām
 • Izstrādāt, notestēt un aprakstīt procedūras un metodoloģiju bezdarbnieku un darba meklētāju digitālo prasmju novērtēšanai un attīstībai
 • Izstrādāt rekomendācijas sociāli atstumto iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā, izmantojot digitālās prasmes
 • Veikt pētījumus par:
  • publiskajiem interneta piekļuves punktiem, to pieejamību un izmantošanu
  •  datorapmācības centriem reģionos
  •  Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbniekiem piedāvāto datorapmācību programmām
  •  bezdarbnieku un darba ņēmēju vajadzībām
  •  IT izmantošanu un nepieciešamajām zināšanām darba tirgū darba devēju skatījumā

Projekta aktivitātes

Apmācību programmu izstrāde un ieviešana

 • Apmācības programmu izstrāde datorprasmju un interneta iespēju izmantošanas apguvei
 •  Apmācību materiālu izstrāde
 •  E-apmācību un e-kursu izstrāde
 •  Sertifikācijas un pārbaudes procedūras izstrāde
 •  IT apmācību pakalpojuma ieviešana
 •  Pilotapmācības:
  • Pirmā pilotapamācība 1000 bezdarbniekiem Preiļos un Valmierā (10.2005-12.2005)
  • Otrā pilotapamācība 7000 bezdarbniekiem Krāslava, Preiļos, Valmierā, Ventspilī (01.2006-08.2006)

Rekomendāciju izstrāde likumdošanā

 • Definēt nepieciešamās izmaiņas un papildinājumus likumdošanā
 • Projekta laikā iegūto zināšanu un pieredzes apkopošana

Projekta rezultātu un informācijas izplatīšana

 • Materiālu izplatīšana par apmācības iespējām attiecīgajos reģionos un sabiedrisko interneta pieejas punktu apzināšana
 • Informēšana par projekta mērķiem, termiņiem, kontaktpersonām, iespēju piedalīties gan reģionālajos, gan Latvijas medijos
 • Projekta mājas lapas izveide

Mērķa auditorija

 •  Bezdarbnieki, kuriem
  •  nav zināšanu un prasmju izmantot datorus un internetā pieejamus pakalpojumus,
  •  ir pieredze izmantot datoru, bet kuri nav izmantojuši interneta pakalpojumus vai nav veikuši darījumus ar interneta palīdzību,

kā arī:

 • Iedzīvotāji, kuri vēlas pārkvalificēties

Studentu grāmata

EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Studentu mācību materiāli

Studentu rokasgrāmata izstrādāta Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” ietvaros kā papildu mācību līdzeklis iedzīvotājiem, kuriem nav vai ir neliela pieredze darbā ar datoru.

Šajā grāmatā apskatītās tēmas: datora galvenās sastāvdaļas, datora ieslēgšana un izslēgšana, peles lietošana, darbs ar tekstu, Interneta iespējas – meklēšanas rīki, e-pasta nosūtīšana, maksājumu veikšana ar Internetbankas starpniecību, darba meklēšana. Grāmatā iekļauti uzdevumi ar norādēm pa soļiem, kā tos izpildīt, kā arī praktiskie darbi apgūto zināšanu pārbaudei.

Apmācības koordinē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Apmācības līdzfinansē Eiropas Savienība. Apmācības norisinās EQUAL programmas ietvaros, kuras ieviešanu nodrošina Labklājības ministrija. Rokasgrāmatu izstrādāja Baltijas Datoru Akadēmija sadarbībā ar Datorzinību centru.

Digitālās prasmes uzņēmējiem

Izmantojot Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) līdzšinējo pieredzi un Microsoft Unlimited Potential mācību programmu, izstrādāta 20 stundu gara, specializēta apmācību programma, kas piemērota tieši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kā arī mikrouzņēmumu vajadzībām. Tā ietver tādas digitālās prasmes kā informācijas apstrādes un drošības pamatus, e-biznesa iespējas, prezentāciju veidošanu un citas.

Mācību programmā ietvertas sekojošas galvenās sadaļas:
• datorzinību pamatprasmes;
• darbs ar Microsoft Word;
• PDF failu lietošana;
• darbs ar Microsoft Excel;
• prezentāciju pamati;
• datora pieslēgšana projektoram;
• Internets;
• datora pieslēgšana bezvadu interneta tīklam;
• kā darboties ar interneta meklēšanas rīkiem;
• elektroniskais pasts;
• e-pasta pārvaldīšana ar MS Outlook;
• Windows Live iespējas;
• darbs Internetbankā;
• Internets un drošība;
• elektroniskā komercija (E-komercija).

Mācību programmu „Digitālās prasmes uzņēmējiem” Latvijas iedzīvotāju datorprasmju apmācības iniciatīvas Latvija@Pasaule ietvaros izstrādājusi LIKTA sadarbībā ar Microsoft Latvia. Izstrādātais materiāls 2008. gada nogalē tika aprobēts, apmācot vairāk nekā 1000 uzņēmēju un individuālo komersantu visā Latvijā.