31.01.2006 – Latvijas Mobilais Telefons sniedz finansiālu atbalstu projektam Latvija@Pasaule

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) aizsāktā iniciatīva Latvija@Pasaule rod aizvien jaunus atbalstītājus. LIKTA ir parakstījusi Ziedojuma līgumu ar Latvijas Mobilo Telefonu, kura finansiālais ieguldījums šajā projektā ir 20 tūkstošu latu apjomā.

Ar LMT finansiālo atbalstu tiks uzsāktas datorapmācības Daugavpils, Preiļu, Valmieras un Ventspils rajonā, un pavisam plānots apmācīt 600 šo rajonu iedzīvotāju. Ikviens kursu beidzējs saņems oficiālu sertifikātu “Informācijas sabiedrības pamatprasmes”, mācību grāmatu, sarakstu ar bezmaksas interneta pieejas punktiem attiecīgajā reģionā, bezmaksas konta atvēršanas iespēju Hansabankā un internetbankas hanza.net pieslēgumu, kā arī bezmaksas e-pasta adresi portālā www.latvijapasaule.lv. Tāpat arī šo kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunā LMT pakalpojuma – abonentu apkalpošanas centra internetā iCentra iespējām.

Latvijas Mobilā Telefona prezidents Juris Binde: “Pasaule kļūst arvien dinamiskāka, mobilāka, un mums ar to jārēķinās. Tuvinoties un saplūstot tehnoloģijām, faktiski ir izzudusi robeža starp mobilo sakaru pamata un papildu pakalpojumiem – internets ir pieejams arī mobilajā tālrunī. Respektējot savu klientu vēlmes un vajadzības, mēs turpinām un turpināsim attīstīt pakalpojumu klāstu, izmantojot pasaules pieredzi un liekot lietā savu darbinieku augsto kvalifikāciju. Mūsu pieredze un stabilitāte, dinamiskums un attīstības alkas klientiem sniedz arvien jaunas iespējas. Tomēr, lai šos jaunos pakalpojumus pilnībā izmantotu, iedzīvotājiem ir nepieciešamas pamatzināšanas par tehnoloģijām un to iespējām. Tāpēc LMT atbalsta LIKTA iniciatīvu, kas veicinās iedzīvotāju izglītošanu tehnoloģiju jomā.”

Informāciju par apmācības iespējām varēs saņemt Daugavpils, Preiļu, Valmieras un Ventspils rajona pašvaldībās.

Valmieras pilsētas pašvaldības pieredze minētā projekta ieviešanā rāda, ka interese par apmācībām datoru un interneta lietošanā īpaši liela tieši strādājošo iedzīvotāju vidū. Piemēram, pirmie mācības jau minētājā projektā uzsāka vairāk nekā simts Valmieras slimnīcas darbinieki. Apmācību kurss bija nozīmīgs atbalsts Valmieras slimnīcas personālam, kam ikdienas darbā ir saskare ar datortehnoloģijām. Slimnīcai, attīstoties par reģionālo medicīnas pakalpojumu centru, praksē tiek ieviestas arī mūsdienu tehnoloģijas un iekārtas, kuru lietošana bez pamatzināšanām un iemaņām darbā ar datoru ir neiespējama. Apmācību programma ir viegli saprotama un, galvenais, iedrošinoša, mazinot stereotipu, ka jaunās tehnoloģijas ir jaunās paaudzes ziņā. Apmācības beigušie atzīst, ka pēc sertifikātu iegūšanas vēlas padziļināti apgūt datora un interneta lietošanas prasmes, lai kļūtu konkurētspējīgāki darba tirgū. Apmācības ir izraisījušas patiešām lielu interesi arī citu uzņēmumu darbinieku vidū, kas tikai apliecina projekta nozīmīgumu.

27.01.2010 – LIKTA un RAPLM organizē e-prasmju nedēļu Latvijā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM) no 2. līdz 5.martam rīkos Latvijā pirmo e-prasmju nedēļu ar mērķi veicināt iedzīvotāju sekmīgu integrāciju informācijas sabiedrībā.

E-prasmju nedēļa (e-skills week) tiks rīkota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā. Projekta ietvaros tiks popularizētas inovācijas apmācību un izglītības procesā, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamie pakalpojumi. E-prasmju nedēļas ietvaros dalībniekiem būs iespējams apgūt jaunas IKT iemaņas, kā arī mācību spēkiem apgūt jaunas prasmes, izmantojot e-pakalpojumus un tādējādi uzlabojot mācību procesu. Laikā no 2010. gada 2. līdz 5. martam dalībnieki tiks aicināti pārbaudīt savas IKT prasmes, iesaistoties vienotajā Eiropas eCitizen un ECDL sertifikācijas sistēmā.

Tāpat plānots sabiedrību informēt par šobrīd pieejamajiem e-pakalpojumiem un to izmantošanu ikdienā.

E-prasmju nedēļas projekta mērķis ir veicināt sabiedrībā apziņu, ka arvien vairāk paaugstinās elektronisko prasmju nozīme dzīves kvalitātes uzlabošanā mūsdienu sabiedrībā, kā arī pieaug pieprasījums pēc augsta līmeņa IKT praktiķiem.

Piemēram, jau patlaban LIKTA mājas lapā www.latvijapasaule.lv iedzīvotājiem ir iespēja izpildīt testu „IT barometrs”, kurā ikviens var novērtēt savas pamatprasmes informācijas tehnoloģijās. Tests dod iespēju pārbaudīt savu kompetences līmeni IKT jomā, kā arī iespēju saņemt automātisku vērtējumu ar norādījumiem uz nepieciešamajiem uzlabojumiem.

LIKTA sadarbībā ar RAPLM, atsaucoties uz Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta Inovāciju politikas direktorāta IKT konkurētspējai un inovācijām nodaļas aicinājumu, ir atbildīgas par e-prasmju nedēļas pasākumu norisi Latvijā.

E-prasmju nedēļas ietvaros tiek aicinātas piedalīties pašvaldības, izglītības iestādes, bibliotēkas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, kā arī citi interesenti!

05.01.2006 – Apkopoti Latvija@Pasaule aicinājuma “Atver logu uz pasauli!” rezultāti

LIKTA īsi pirms Ziemassvētkiem nāca klajā ar aicinājumu “Atver logu uz pasauli!” LIKTA aicinājumam atsaukušās: Baltijas Datoru akadēmija, Data Media Group, a/s Dati Exigen Group, EURO DATA, HMN LATVIA a/s Dzintars, Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, Lietišķās informācijas dienests, a/s Jelgavas mašīnbūves uzņēmums, LURSOFT IT, Parekss banka, a/s SAF Tehnika, VAS Starptautiskā Lidosta “Rīga”, kā arī individuālie ziedotāji. Kopā saziedoti Ls 4400. Ziedojumu apmērs sākot no 100 līdz 1000 latiem. Par šo naudas summu tiks apmācīti 176 cilvēki.

Pagājuša gada nogalē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) nāca klajā ar Latvija@Pasaule Ziemassvētku aicinājumu “Atver logu uz pasauli!”. Aicinājuma mērķis ir finansu līdzekļu piesaiste noteikta iedzīvotāju skaita un auditorijas datora pamatiemaņu apguvei. Iniciatīvas Latvija@Pasaule uzmanības lokā ir iedzīvotāji, kuriem nav pieredzes datoru un interneta lietošanā vai kuri ir izmantojuši datoru, taču nekad nav izmantojuši interneta pakalpojumus.

2005. gada rudenī projekta apmācības tika uzsāktas Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valmieras un Ventspils teritorijās. Projekta ietvaros ir apmācīti 125 pasniedzēji konsultanti, bet 2005. gada nogalē apmācīto iedzīvotāju partneru rajonos tuvojās pirmajam tūkstotim. Pieredze rāda, ka viena cilvēka datorapmācības izmaksas ir 25 lati. Interese par iespēju mācīties ir tik liela, ka tā daudzreiz pārsniedz LIKTA projekta ietvaros pieejamos līdzekļus. Tieši tāpēc LIKTA īsi pirms Ziemassvētkiem nāca klajā ar aicinājumu “Atver logu uz pasauli!” LIKTA ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc ikviens ziedotājs ziedojot saņēma arī nodokļu atlaides.

Pirmais LIKTA aicinājumam atsaucās LIKTA biedru organizācija – HMN LATVIA. LIKTA aicinājumu finansiāli atbalstījuši arī uzņēmumi Baltijas Datoru akadēmija, Data Media Group, a/s Dati Exigen Group, a/s Dzintars, Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, Lietišķās informācijas dienests, a/s Jelgavas mašīnbūves uzņēmums, LURSOFT IT, Parekss banka, a/s SAF Tehnika, VAS Starptautiskā Lidosta “Rīga”, kā arī individuālie ziedotāji. Kopā saziedoti Ls 4400. Ziedojumu apmērs sākot no 100 līdz 1000 latiem. Par šo naudas summu tiks apmācīti 176 cilvēki.

Vēl līdz Ziemassvētkiem par saziedotajiem līdzekļiem tika apmācīta pirmā apmācību grupa – deviņi pensionāri no Rīgas. 22. decembrī LIKTA prezidents Imants Freibergs visiem deviņiem kursu audzēkņiem izsniedza sertifikātu, ka viņi ir apguvuši “Informācijas sabiedrības pamatprasmes”.

Lai arī Ziemassvētki ir aiz muguras, labdarības laikam nevar būt ierobežojumi. Ievērojot uzņēmumu atsaucību, LIKTA akcija “Atver logu uz pasauli!” turpinās.

LIKTA saņem pilnībā aprīkotu HP mobilo mācību klasi

Šodien, 3. oktobrī, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) dāvinājumā saņēma pilnībā aprīkotu mobilo mācību klasi “HP NetEducation Center” no informāciju tehnoloģiju kompānijas Hewlett-Packard (HP). Dāvinājums tiek veikts LIKTA informācijas sabiedrības veicināšanas programmas Latvija@Pasaule ietvaros. Ar HP mobilās mācību klases palīdzību LIKTA iedzīvotājiem, jo īpaši attālos lauku rajonos, varēs nodrošināt digitālo prasmju apmācību un iespēju izmantot jaunāko tehniku un programmatūru tuvu dzīvesvietai vai darbavietās.

Pilnībā aprīkota mobilā mācību klase “HP NetEducation Center” ir daudzfunkcionāla pārvietojama statne uz riteņiem, kurā ietvertas visas nepieciešamās informāciju tehnoloģijas, lai LIKTA varētu veikt iedzīvotāju datorapmācību īpaši tajās vietās, kur nav pieejamas datorklases, – lauku rajonos, dažādu organizāciju telpās (slimnīcās, bibliotēkās u.c.) un uzņēmumos.

„Viens no būtiskākajiem informācijas sabiedrības attīstības priekšnoteikumiem ir iedzīvotāju prasme izmantot pasaules uzkrātās zināšanas. Dators un internets ir galvenie rīki, kas nodrošina iespēju piekļūt globālajai informācijas sistēmai, tāpēc ir apsveicams katrs solis, kas iedzīvotājus tuvina datorprasmju apgūšanai un to izmantošanai praksē. Kompānijas „Hewlett-Packard” dāvinātā mobilā klase ir pārliecinošs pieteikums tam, lai iespējami vairāk Latvijas iedzīvotāju neatkarīgi no savas dzīvesvietas varētu pilnvērtīgi iesaistīties informācijas sabiedrības veidošanas procesā,”  uzskata Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele.

“Lauku rajonu iedzīvotāji būs tie, kas visvairāk varēs izmantot mobilās klases iespējas,” saka Māra Jākobsone, LIKTA viceprezidente. “Viena no mobilās klases priekšrocībām ir tā , ka to var ērti un ātri uzstādīt jebkurā vietā:  pagasta padomes, skolas vai kultūras nama zālē, slimnīcā, lauku bibliotēkas telpā. Līdz ar to klase sniedz iespējas iedzīvotājiem apgūt datorapmācību uz vietas, ietaupīt laiku, mērojot ceļu līdz kādai noteiktai datorapmācības vietai. Svarīgi arī tas, ka Latvijas rajonu iedzīvotāji varēs iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un programmām, ko nodrošina mobilās klases tehniskie parametri. Jau oktobrī mobilā klase sāks savu ceļojumu pa Latvijas rajoniem, pirmie ar to varēs iepazīties Talsu un Ventspils rajonu iedzīvotāji.”

„Ideja par HP mobilās mācību klases dāvinājumu radās, HP viceprezidentam Frančesko Serafīni tiekoties ar prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un LIKTA prezidentu Imantu Freibergu Pasaules ekonomikas foruma laukā Davosā šā gada 26. janvārī. Tikšanās laikā apspriesta IT nozare Latvijā un programmas, kas vērstas uz visplašākās sabiedrības datorapmācību pamatprasmju iegūšanu. Tā kā HP aktīvi iesaistās digitālās plaisas mazināšanā visā pasaulē, izteicām piedāvājumu sniegt savu artavu arī Latvijā,” saka HP izpilddirektore Daina Kārkliņa. „Joprojām lielai daļai cilvēku pietrūkst pat elementāru pamatzināšanu informāciju tehnoloģijās un prasmju to izmantošanā. Mēs ceram, ka tie iedzīvotāji, kuriem līdz šim nebija iespējams piedāvāt apmācību darbam ar datoru un internetu, izmantos iespēju to iegūt ar pilnībā aprīkotas HP mobilās klases „HP NetEducation Center“ palīdzību.“

Pirmās apmācības notika 1. un 2. oktobrī Rīgā, kur HP mobilās mācību klases priekšrocības varēja baudīt deviņas rīdzinieces – māmiņas, kuras ir atgriezušās no bērnu kopšanas atvaļinājuma un vēlas celt savu konkurētspēju darba tirgū, apgūstot datorapmācību. Šodien preses konferences laikā Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele sveica māmiņas ar veiksmīgu apmācību un pasniedza sertifikātus no LIKTA. Nākamās apmācības jau nākamajā nedēļā notiks Talsos, pēc tam Ventspilī, novembrī – Preiļos, bet decembrī – Valkas rajona Grundzāles pagastā.

„HP NetEducation Center“ paver plašas iespējas nodrošināt interaktīvu, elastīgu multimediju mācību procesu grupai līdz deviņiem cilvēkiem ar vienu pasniedzēju. HP mobilā mācību klase ietver: daudzfunkcionālu pārvietojamu statni uz riteņiem, biznesa klases piezīmjdatoru “HP Compaq tc4400 Tablet PC” un piezīmjdatora somu pasniedzējam, deviņus biznesa klases piezīmjdatorus “HP Compaq nx7300 Business Notebook PC” apmācību apmeklētājiem, projektoru un projektora somu, daudzfunkcionālo printeri „HP Photosmart C5180 All-in-One“, digitālo foto kameru „HP Photomart R725“, desmit optiskās datorpeles, maršrutētāju, 8-portu slēdzi „HP ProCurve Switch 408“, bezvadu piekļuves punktu, integrētu skaņas sistēmu, vienu elektrības kabeli, divas atslēgas. HP mobilās mācību klases vērtība ir 11,500 latu (ieskaitot PVN).

LIKTA projekts Latvija@Pasaule tika uzsākts 2005. gadā ar mērķi izglītot darbam ar datoru un internetu Latvijas iedzīvotājus, īpašu uzmanību pievēršot bezdarbniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī pašvaldību, bibliotēku un skolu darbiniekiem. Šobrīd apmācīti 16 085 iedzīvotāji 18 Latvijas rajonos un pilsētās, tajā skaitā 363 pasniedzēji konsultanti, un apzināti 284  sabiedriskie interneta pieejas punkti. Projekta ietvaros apmācīti pašvaldību darbinieki, medicīnas un kultūras darbinieki, mazo un vidējo uzņēmumu darbinieki, bezdarbnieki, mājsaimnieces, jaunās māmiņas, pensionāri, invalīdi un citas Latvijas iedzīvotāju grupas.

Paplašina Microsoft Unlimited Potential mācību centru tīklu

2008. gadā Microsoft Latvia un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) noslēgtā līguma un iniciatīvas Latvija@Pasaule ietvaros Microsoft sniegs finansiālo atbalstu 41 670 latu apjomā četriem jauniem mācību centriem – Aizkrauklē, Ogrē, Gulbenē un Valkas rajona Grundzāles pamatskolā, kā arī mācību centru sadarbības tīkla attīstīšanai, tematisko apmācību moduļu izveidei un pasniedzēju kvalifikācijas celšanai. Unlimited Potential mācību centriem tiks ziedota arī programmatūra 55 971 latu vērtībā. Trīs gadu sadarbības laikā kopumā Latvijā izveidoti 15 sertificēti Unlimited Potential mācību centri.

“Dzīves realitāte prasa jaunus risinājumus, plašākas profesionālās un privātās prasmes un efektīvāku šo prasmju izmantošanu, jo pastāvēt var tikai tas, kurš mainās. Projekta ietvaros vismaz daļa no sabiedrības spers jaunu soli pretī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtajām priekšrocībām, radot savai attīstībai jaunu pamatu,” saka Microsoft Latvia vadītājs Sandis Kolomenskis.

Šogad noslēgtās sadarbības ietvaros notiek darbs pie jaunu pasniedzēju apmācīšanas, kā arī tiek atbalstīta esošo pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana, lai iedzīvotājiem piedāvātu jaunus apmācības moduļus – tādus kā ģimeņu datorprasmes modulis „Virtuālais ceļvedis ģimenei” un drošības modulis. 2008. gadā LIKTA padziļināti strādās pie tematisko IT prasmju apmācības moduļa izveides maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai attīstītu Latvija@Pasaule iniciatīvu plašākā mērogā un varētu piedāvāt iedzīvotājiem dažādus apmācību moduļus, LIKTA izveidojusi struktūrvienību Latvija@Pasaule mācību centrs, kurai 2008. gada 18. februārī tika piešķirts izglītības iestādes statuss.

2007.gadā Latvijā iniciatīvas ietvaros Microsoft Unlimited Potential mācību centros zinības guvuši 4627 iedzīvotāji. Aktīvākās mācību dalībnieces bija sievietes, kuras veidoja 80% no apmācīto skaita. Savukārt visvairāk zinības gūt gribētāju bija vecuma grupā no 25 līdz 50 gadiem. Latvijas iedzīvotāju vidū populārākās apmācības programmas ir datora lietošanas pamatprasmes, tekstu apstrādes programma Word, prezentācijas pamati ar Power Point un izklājlapu programma – Excel.

Par LIKTA
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā un aptver visu Latvijas IKT nozari − elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā.

Par Microsoft
Dibināts 1975. gadā, Microsoft (Nasdaq “MSFT”) ir programmu, pakalpojumu un Interneta tehnoloģiju pasaules līderis personālajā un biznesa skaitļošanā. Kompānija piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kas radīti, lai lietotāji varētu izmantot programmas jebkurā laikā, vietā un iekārtā. Microsoft Latvia izveidots 1999. gadā kā Microsoft pārstāvniecība Baltijas valstīs. 2004.gada pavasarī Microsoft Latvia, konsolidējot savas esošās aktivitātes izglītības jomā un plānojot jaunas, uzsāka izglītības programmu IT Dauka. Programmas mērķis ir palīdzēt dažāda vecuma cilvēkiem apgūt datorprasmi un iespējas, kuras informāciju komunikāciju tehnoloģijas sniedz pasaules izzināšanā.

Latvijas pašvaldībās izsludinās projektu „E-apmācīts uzņēmējs” Apmācīs 1000 mazo un vidējo uzņēmumu darbiniekus

Interneta vides izmantošana, elektronisko norēķinu un internetbankas lietošanas prasmes ir viens no būtiskajiem mazo, vidējo un mikro uzņēmumu un to darbinieku konkurētspējas nosacījumiem mūsdienu biznesa vidē. Lai veicinātu šī uzņēmējdarbības segmenta pārstāvju konkurētspēju, Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Hansabanku projekta Latvija@Pasaule ietvaros izsludina pieteikšanos projektam „E-apmācīts uzņēmējs” 1000 Latvijas uzņēmēju apmācībai.

Projekta „E-apmācīts uzņēmējs” ietvaros pašvaldībām un Latvija@Pasaule mācību centriem būs iespēja apmācīt sava rajona uzņēmējus, saņemot finansiālu atbalstu no Hansabankas 50% apmērā no mācību maksas visiem mācību dalībniekiem jeb Ls 25 par katru dalībnieku. No viena uzņēmuma projekta apmācībās var piedalīties līdz pieciem darbiniekiem.

Šāda apmācība tieši uzņēmumu darbiniekiem notiks pirmo reizi – līdz šim projekta ietvaros tika apmācītas tikai privātpersonas. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmēju interesi apgūt jauno tehnoloģiju iespējas: datorprasmes, internetu un e-pakalpojumus. Apmācību programmā ir ietvertas daudzas uzņēmējiem svarīgas tēmas: internetbankas lietošana, drošība interneta vidē, e-pasta izmantošana, informācijas saglabāšana un nosūtīšana, e-komercija utml.

„95% norēķinu Latvijas lielākajā bankā – Hansabankā – jau šobrīd notiek elektroniski. Tas apliecina milzīgo bankas pakalpojumu lietošanas apjomu un nozīmi elektroniskajos kanālos. Arvien vairāk elektroniskajā vidē kļūst pieejami arī citi pakalpojumi. Mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir īpaši svarīgi tos izmantot, stiprinot savu konkurētspēju mūsdienu ekonomiskajos apstākļos,” uzskata Dainis Bērziņš, Hansabankas valdes loceklis, Produktu attīstības un IT pārvaldes vadītājs. „Elektroniskā vide ļauj sniegt un saņemt pakalpojumus drošā vidē ātrāk, ērtāk un izdevīgāk”.

Mācību programma ir veidota LIKTA sadarbībā ar Hansabanku, Microsoft Unlimited Potential mācību programmu un Ekonomikas ministriju.

Pērn LIKTA un Hansabankas akcijā „E-apmācīts rajons – 2” tika apmācīti vairāk kā 1658 iedzīvotāju 12 Latvijas rajonos. Arī pērnā gada akcijā Hansabanka finansēja 50% no apmācību izmaksām, un pārējā apmācību līdzfinansēšanā iesaistījās gan pašvaldības, uzņēmēji un mācību centri, bet arī ģimenes locekļi un draugi. Visvairāk apmācīto bija vecumā no 25-50 gadiem (47%) un 50 un vairāk gadi (49%). Vislielākā atsaucība no iedzīvotājiem bija, apmeklējot pamata prasmju apmācības. Lielākā daļa apmācīto izteica vēlmi iziet padziļinātus kursus.

Par LIKTA
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā (LITTA) un aptver visu Latvijas IKT nozari − elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā.

Par Hansabanku
Hansabanka ir daļa Swedbank grupas, kas ir viena no lielākajām finanšu institūcijām Ziemeļvalstīs un Baltijā. Swedbank grupas klientu skaits  ir 9 miljoni privātpersonu un 600 tūkstoši uzņēmumu. Swedbank ir pārstāvēta ne tikai Ziemeļvalstīs un Baltijā, bet arī Krievijā, Ukrainā, Luksemburgā, Spānijā, ASV, Ķīnā un Japānā. 2007.gada decembrī grupas aktīvi bija aptuveni 100 miljardi latu.

09.09.2008 – Iedzīvotājiem, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem būs iespēja apgūt digitālās prasmes

Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (sekretariāts) kopā ar Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) veidos programmu, lai attīstītu digitālās prasmes iedzīvotājiem un mazajiem/vidējiem uzņēmējiem.

Lai izveidotu programmu, kas mazinās digitālo plaisu Latvijā un popularizēs elektronisko pakalpojumu lietošanu, sekretariāts un LIKTA, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, un Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares pārstāvjiem, iztirzās galvenos programmas virzienus un identificēs politiskos dokumentus, kas atbalsta šo programmu.

Programmas laikā iedzīvotājiem un mazajiem/vidējiem uzņēmējiem tiks piedāvāts apgūt multimediju tehnoloģiju pielietojumu, lai viņi gūtu iemaņas informācijas sagatavošanā, uzkrāšanā, prezentēšanā un apmaiņa, prasmes sazināties ar e-pasta starpniecību un izmantot internetu. Šādu prasmju apgūšanai tiks īstenoti konkrēti pasākumi – organizēti reģionālie semināri un izstrādāti apmācību standarti dažādām iedzīvotāju/ mazo un vidējo uzņēmēju grupām un vajadzībām. 

Iedzīvotāju un uzņēmēju informētība un digitālās prasmes ir rādītājs, kas nosaka, vai viņi kļūs par aktīviem e-pakalpojumu lietotājiem vai arī nepieņems tos. Kā liecina LIKTA statistika, iedzīvotājiem ir interese darboties elektroniskajā vidē, iegūt jaunas prasmes un iemaņas. Jau šobrīd gandrīz visās Latvijas lielākajās pilsētās ir izveidoti Latvija@Pasaule mācību centri un dažās – e-attīstības centri. Kopš 2005.gada – Latvija@Pasaule iniciatīvas sākuma – apmācīti vairāk nekā 22 tūkstoši iedzīvotāju. LIKTA partneri Latvija@Pasaule iniciatīvas ietvaros ir Microsoft Latvia, A/S Hansabanka, Hewlett-Packard Latvija un reģionālās pašvaldības.
Tā kā informācijas sabiedrības un e-pārvaldes attīstība ir viens no galvenajiem sekretariāta uzdevumiem, kā arī viena no LIKTA prioritātēm, izveidotā programma veicinās arī sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar nozares politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu valsts pārvaldes jautājumu risināšanā.

Digitālo prasmju attīstības darba grupa pirmo reizi tiksies šī gada 12.septembrī. Daba grupu vadīs e-lietu ministre Signe Bāliņa.

18.03.2009 – Microsoft piešķir 140 000 ASV dolāru datorprasmju projektam Latvija@Pasaule

Šodien, 18.martā, tika parakstīta vienošanās par turpmāku sadarbību starp Microsoft Latvia un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) datorprasmju apmācības projekta Latvija@Pasaule ietvaros. Microsoft piešķir Latvija@Pasaule iniciatīvai finansiālu atbalstu 100 000 ASV dolāru apjomā, kā arī programmatūras ziedojumu 40 454 ASV dolāru vērtībā.

Šā brīža saspringtajā ekonomiskajā situācijā uzņēmumu konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšana iegūst īpašu nozīmi. Būtiska loma šo uzdevumu sasniegšanā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm, kas ietekmē visu valstī esošo nozaru darbību un valsts kopējo ekonomisko attīstību. Tāpēc 2009. gadā Latvija@Pasaule iniciatīvas fokuss būs atbalsts digitālo prasmju apgūšanā un pilnveidošanā Latvijas uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.

LIKTA un Microsoft Latvia sadarbība mazo un vidējo uzņēmēju (MVU) apmācībā aizsākās jau 2008.gadā. Sadarbības ietvaros tika izveidots jauns apmācību modulis „MVU digitālās prasmes”, kas 2008.gada rudenī tika sekmīgi izmantots vairāk nekā 1000 mazo un vidējo uzņēmēju apmācībai 12 Latvijas rajonos. Izvērtējot apmācību rezultātus, 99% no dalībniekiem atzina, ka iegūtās iemaņas noderēs turpmākajā darbā. Bez tam dalībnieku zināšanu pašvērtējums bija pieaudzis vidēji pa divām ballēm. Tāpēc arī šogad LIKTA un Microsoft Latvia atbalstīs digitālo prasmju apgūšanu un pilnveidošanu Latvijas mazajiem uzņēmumiem.

„Krīze ir ārkārtīgi motivējošs faktors ikviena personiskajai izaugsmei. Mēs arvien labāk apzināmies, ka mums ir jākļūst zinošākiem, prasmīgākiem un efektīvākiem, lai spētu konkurēt biznesā. Tāpēc es ļoti ceru, ka Latvijas uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji aktīvi izmantos iespēju bez maksas pilnveidot savas datorprasmes,” saka Sandis Kolomenskis, Microsoft Latvia vadītājs.

Imants Freibergs, LIKTA prezidents: „Viens no LIKTA mērķiem ir veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību Latvijā. Tieši saspringtā ekonomiskā situācija piešķir nozīmi ieguldījumiem uzņēmēju prasmju attīstībā, lai varētu tās pielietot savas firmas konkurētspējas un efektivitātes celšanai. Tāpēc LIKTA ir gandarīta kopā ar Microsoft Latvia atbalstīt lauku rajonu uzņēmēju un nevalstisko organizāciju e-prasmju pilnveidi un aicina šajā iniciatīvā iesaistīties arī citas organizācijas un uzņēmumus.”

Par LIKTA
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā un aptver visu Latvijas IKT nozari − elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā.

Par Microsoft Unlimited Potential
Microsoft Unlimited Potential – Sabiedrības tehnoloģiju prasmju attīstības programma ir globāla sabiedriska mācību programma, kuras mērķis ir likvidēt digitālās nevienlīdzības plaisu sabiedrībā un veicināt katra indivīda iespējas darba tirgū, uzlabojot prasmes darbā ar tehnoloģijām. Programmas ietvaros Microsoft atbalsta sabiedriskos IT mācību centrus, piedāvājot kompleksus risinājumus – finansējumu apmācībām, programmatūras dāvinājumus un specializētas mācību programmas.

Hewlett-Packard dāvina Latvija@Pasaule projektam mobilo datorklasi

Šodien, 3. oktobrī, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) dāvinājumā saņēma pilnībā aprīkotu mobilo mācību klasi “HP NetEducation Center” no informāciju tehnoloģiju kompānijas Hewlett-Packard (HP). Dāvinājums tiek veikts LIKTA informācijas sabiedrības veicināšanas programmas Latvija@Pasaule ietvaros.

Ar HP mobilās mācību klases palīdzību LIKTA iedzīvotājiem, jo īpaši attālos lauku rajonos, varēs nodrošināt digitālo prasmju apmācību un iespēju izmantot jaunāko tehniku un programmatūru tuvu dzīvesvietai vai darbavietās. Pilnībā aprīkota mobilā mācību klase “HP NetEducation Center” ir daudzfunkcionāla pārvietojama statne uz riteņiem, kurā ietvertas visas nepieciešamās informāciju tehnoloģijas, lai LIKTA varētu veikt iedzīvotāju datorapmācību īpaši tajās vietās, kur nav pieejamas datorklases, – lauku rajonos, dažādu organizāciju telpās (slimnīcās, bibliotēkās u.c.) un uzņēmumos.

„Viens no būtiskākajiem informācijas sabiedrības attīstības priekšnoteikumiem ir iedzīvotāju prasme izmantot pasaules uzkrātās zināšanas. Dators un internets ir galvenie rīki, kas nodrošina iespēju piekļūt globālajai informācijas sistēmai, tāpēc ir apsveicams katrs solis, kas iedzīvotājus tuvina datorprasmju apgūšanai un to izmantošanai praksē. Kompānijas „Hewlett-Packard” dāvinātā mobilā klase ir pārliecinošs pieteikums tam, lai iespējami vairāk Latvijas iedzīvotāju neatkarīgi no savas dzīvesvietas varētu pilnvērtīgi iesaistīties informācijas sabiedrības veidošanas procesā,” uzskata Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele.

“Lauku rajonu iedzīvotāji būs tie, kas visvairāk varēs izmantot mobilās klases iespējas,” saka Māra Jākobsone, LIKTA viceprezidente. “Viena no mobilās klases priekšrocībām ir tā , ka to var ērti un ātri uzstādīt jebkurā vietā: pagasta padomes, skolas vai kultūras nama zālē, slimnīcā, lauku bibliotēkas telpā. Līdz ar to klase sniedz iespējas iedzīvotājiem apgūt datorapmācību uz vietas, ietaupīt laiku, mērojot ceļu līdz kādai noteiktai datorapmācības vietai. Svarīgi arī tas, ka Latvijas rajonu iedzīvotāji varēs iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un programmām, ko nodrošina mobilās klases tehniskie parametri. Jau oktobrī mobilā klase sāks savu ceļojumu pa Latvijas rajoniem, pirmie ar to varēs iepazīties Talsu un Ventspils rajonu iedzīvotāji.”

„Ideja par HP mobilās mācību klases dāvinājumu radās, HP viceprezidentam Frančesko Serafīni tiekoties ar prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un LIKTA prezidentu Imantu Freibergu Pasaules ekonomikas foruma laukā Davosā šā gada 26. janvārī. Tikšanās laikā apspriesta IT nozare Latvijā un programmas, kas vērstas uz visplašākās sabiedrības datorapmācību pamatprasmju iegūšanu. Tā kā HP aktīvi iesaistās digitālās plaisas mazināšanā visā pasaulē, izteicām piedāvājumu sniegt savu artavu arī Latvijā,” saka HP izpilddirektore Daina Kārkliņa.

„Joprojām lielai daļai cilvēku pietrūkst pat elementāru pamatzināšanu informāciju tehnoloģijās un prasmju to izmantošanā. Mēs ceram, ka tie iedzīvotāji, kuriem līdz šim nebija iespējams piedāvāt apmācību darbam ar datoru un internetu, izmantos iespēju to iegūt ar pilnībā aprīkotas HP mobilās klases „HP NetEducation Center“ palīdzību.“

Pirmās apmācības notika 1. un 2. oktobrī Rīgā, kur HP mobilās mācību klases priekšrocības varēja baudīt deviņas rīdzinieces – māmiņas, kuras ir atgriezušās no bērnu kopšanas atvaļinājuma un vēlas celt savu konkurētspēju darba tirgū, apgūstot datorapmācību. Šodien preses konferences laikā Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele sveica māmiņas ar veiksmīgu apmācību un pasniedza sertifikātus no LIKTA. Nākamās apmācības jau nākamajā nedēļā notiks Talsos, pēc tam Ventspilī, novembrī – Preiļos, bet decembrī – Valkas rajona Grundzāles pagastā. „HP NetEducation Center“ paver plašas iespējas nodrošināt interaktīvu, elastīgu multimediju mācību procesu grupai līdz deviņiem cilvēkiem ar vienu pasniedzēju.

HP mobilā mācību klase ietver: daudzfunkcionālu pārvietojamu statni uz riteņiem, biznesa klases piezīmjdatoru “HP Compaq tc4400 Tablet PC” un piezīmjdatora somu pasniedzējam, deviņus biznesa klases piezīmjdatorus “HP Compaq nx7300 Business Notebook PC” apmācību apmeklētājiem, projektoru un projektora somu, daudzfunkcionālo printeri „HP Photosmart C5180 All-in-One“, digitālo foto kameru „HP Photomart R725“, desmit optiskās datorpeles, maršrutētāju, 8-portu slēdzi „HP ProCurve Switch 408“, bezvadu piekļuves punktu, integrētu skaņas sistēmu, vienu elektrības kabeli, divas atslēgas. HP mobilās mācību klases vērtība ir 11,500 latu (ieskaitot PVN). LIKTA projekts Latvija@Pasaule tika uzsākts 2005. gadā ar mērķi izglītot darbam ar datoru un internetu Latvijas iedzīvotājus, īpašu uzmanību pievēršot bezdarbniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī pašvaldību, bibliotēku un skolu darbiniekiem.

Šobrīd apmācīti 16 085 iedzīvotāji 18 Latvijas rajonos un pilsētās, tajā skaitā 363 pasniedzēji konsultanti, un apzināti 284 sabiedriskie interneta pieejas punkti. Projekta ietvaros apmācīti pašvaldību darbinieki, medicīnas un kultūras darbinieki, mazo un vidējo uzņēmumu darbinieki, bezdarbnieki, mājsaimnieces, jaunās māmiņas, pensionāri, invalīdi un citas Latvijas iedzīvotāju grupas.

APEIRONS uzsāk apmācības projekta Latvija@Pasaule ietvaros

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons, tādējādi Apeirons ir ieguvis tiesības apmācīt iedzīvotājus pēc EQUAL projekta „Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” izstrādātās Latvija@pasaule astoņu stundu apmācību programmas.

LIKTA izstrādāto astoņu stundu apmācību kursu „Informācijas sabiedrības pamatprasmes” iedzīvotāji šogad varēs bez maksas apgūt arī projekta ATVĒRTĀS DURVIS ietvaros. Līdzās jau veiksmīgi izmantotajiem Microsoft Unlimited Potential (UP) piedāvātajiem datorapmācības moduļiem, kas dod iespējas iegūt zināšanas par datoru darbības pamatprincipiem, internetu, ciparu multividi, apgūt teksta apstrādi, izklājlapu un datu bāžu izmantošanu, prezentāciju un mājas lapu veidošanu, jaunais kurss iekarojis stabilas pozīcijas. Aprīlī un maijā „E-apmācīts” sertifikātu jau saņēmuši pirmie 24 cilvēki, kas projekta ATVĒRTĀS DURVIS  ietvaros beiguši apmācības Jūrmalā, kur viesojas APEIRONA mobilā datorklase.

Projektu ATVĒRTĀS DURVIS otro gadu pēc kārtas finansē Microsoft UP programma. Šogad realizāciju palīdz nodrošināt Lattelecom grupas uzņēmums Lattelecom BPO. Projektu atbalsta  AS “Hansabanka”.

Apmācības EQUAL projekta „Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” ietvaros LIKTA uzsāka 2005. gada novembrī, apmācot 8000 Latvijas iedzīvotāju.  Pavisam projekta Latvija@Pasaule ietvaros šobrīd apmācīti vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju Latvijas rajonos un pilsētās, apmācīti 363 pasniedzēji konsultanti un izveidoti 284  interneta pieejas punkti.

Noteikts konkursa „Inovatīvās tehnoloģijas NVO līderiem” uzvarētājs

Šī gada, 12.maijā, konferences „Inovatīvās tehnoloģijas NVO” ietvaros notika konkursa „Inovatīvās tehnoloģijas NVO līderiem” finālistu prezentācijas un uzvarētāja noteikšana. Augstāko novērtējumu konkursā saņēma jaunatnes sabiedriskā organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

Lai veicinātu un atbalstītu nevalstisko organizāciju dalībniekus un vadītājus apgūt e-prasmes un savā darbā izmantot inovatīvas tehnoloģijas, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) Latvija@Pasaule projekta ietvaros sadarbībā ar Microsoft Latvia un biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” tika izsludināts konkurss nevalstiskajām organizācijām – „Inovatīvās tehnoloģijas NVO līderiem”. Finālam bija izvirzīti projekti no organizācijām  – „Klubs “Māja“ – jaunatne vienotai Eiropai”, Aizkraukles Reģionālā Tautskola un „Bauskas Zonta klubs”. 

Par uzvarētāju tika atzīts jaunatnes organizācijas Klubs „Māja“ iesniegtais projekts, kas ieguva augstāko novērtējumu gan pēc satura, gan tehnoloģiskā risinājuma kā arī  atbilstības tematikai. Konkursa uzvarētājs balvā saņēma piezīmju datoru, uz kura ir jau instalēta jaunākā programmatūra.   Kopumā konkursam savus projektus bija pieteikušas 15 nevalstiskās organizācijas. 

„Mēs dzīvojam jaunu tehnoloģiju un inovācijas laikmetā, kas maina mūsu ikdienu – sākot no saziņas veidiem un beidzot ar to, kā cilvēki strādā un pavada brīvo laiku. Redzu, ka prasmīgi izmantojot jaunākās tehnoloģijas, NVO šodien var sniegt būtiski lielāku labumu sabiedrībai, palielināt savu lomu Latvijas pilsoniskajā demokrātijā un sekmīgi attīstīties, veidojot cilvēkam draudzīgu valsti un vidi,” saka Microsoft Latvia vadītāja Daiga Trumpe.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia un biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” organizēja konferenci nevalstiskajām organizācijām kurā piedalījās pārstāvji no dažādām NVO un pašvaldībām. Konferencē NVO pārstāvji un jomas eksperti stāstīja par atbalsta programmām un tehnoloģijām nevalstiskajām organizācijām, NVO lomu mūžizglītības un sociālās aktivitātes veicināšanā un  nodrošināšanā, kā arī līdzdalību kā pilsoniskās sabiedrības attīstības formu. Konferences galvenie temati bija NVO loma mūžizglītības un sociālās aktivitātes veicināšanā un nodrošināšanā, WEB un e-risinājumu iespēju izmantošana, veiksmes stāsti par digitālo prasmju izmantošanu un jaunākajiem rīkiem NVO attīstībai un finanšu piesaistei. Pasākuma mērķis bija veicināt NVO aktīvāku iesaisti pilsoniskās sabiedrības jautājumu risināšanā un rosināt NVO līderus aktīvāk izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas savā darbībā.

Inovatīvo tehnoloģiju izmantošanai NVO darbībā veltīto konferenci atklāja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes loceklis Imants Freibergs, kurš savā uzrunā skaidroja, ka daži no aktuāliem NVO izaicinājumiem ir: veicināt iespējas indivīdiem un organizācijām kontaktēties, efektīvi izmantot pieejamos e-pakalpojumus un sociālos tīklus, nodrošināt tiem piekļuvi par samērīgu cenu, kā arī tehnoloģiju lietot spējas un zināšanu paplašināšanas iespējas.

„Konferences tēmas: pirmkārt, NVO loma mūžizglītības un sociālās aktivitātes veicināšanā un nodrošināšanā un, otrkārt, e-līdzdalība kā pilsoniskās sabiedrības attīstības forma: Web iespēju izmantošana, skaidri parāda to, ka organizācijas apzinās savu lomu sociālā, ekonomiskā un politiskā jomā un ka ir būtisks brīdis apgūt iemaņas, kuras mums piedāvā cilvēku radītas inovācijas,” saka Rasma Pīpiķe, biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore.

Demonstrāciju stendos konferences dalībnieki varēja  paši izmēģināt jaunākās programmas un e-rīkus, to skaitā – Windows 7, Microsoft Office 2010, Swedbank piedāvātos e-risinājumus un citus.
Šāda veida konference Latvijā tiek rīkota pirmo reizi.

27.01.2010 – LIKTA un RAPLM organizē e-prasmju nedēļu Latvijā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM) no 2. līdz 5.martam rīkos Latvijā pirmo e-prasmju nedēļu ar mērķi veicināt iedzīvotāju sekmīgu integrāciju informācijas sabiedrībā.

E-prasmju nedēļa (e-skills week) tiks rīkota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā. Projekta ietvaros tiks popularizētas inovācijas apmācību un izglītības procesā, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamie pakalpojumi. E-prasmju nedēļas ietvaros dalībniekiem būs iespējams apgūt jaunas IKT iemaņas, kā arī mācību spēkiem apgūt jaunas prasmes, izmantojot e-pakalpojumus un tādējādi uzlabojot mācību procesu. Laikā no 2010. gada 2. līdz 5. martam dalībnieki tiks aicināti pārbaudīt savas IKT prasmes, iesaistoties vienotajā Eiropas eCitizen un ECDL sertifikācijas sistēmā.

Tāpat plānots sabiedrību informēt par šobrīd pieejamajiem e-pakalpojumiem un to izmantošanu ikdienā.

E-prasmju nedēļas projekta mērķis ir veicināt sabiedrībā apziņu, ka arvien vairāk paaugstinās elektronisko prasmju nozīme dzīves kvalitātes uzlabošanā mūsdienu sabiedrībā, kā arī pieaug pieprasījums pēc augsta līmeņa IKT praktiķiem.

Piemēram, jau patlaban LIKTA mājas lapā www.latvijapasaule.lv iedzīvotājiem ir iespēja izpildīt testu „IT barometrs”, kurā ikviens var novērtēt savas pamatprasmes informācijas tehnoloģijās. Tests dod iespēju pārbaudīt savu kompetences līmeni IKT jomā, kā arī iespēju saņemt automātisku vērtējumu ar norādījumiem uz nepieciešamajiem uzlabojumiem.

LIKTA sadarbībā ar RAPLM, atsaucoties uz Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta Inovāciju politikas direktorāta IKT konkurētspējai un inovācijām nodaļas aicinājumu, ir atbildīgas par e-prasmju nedēļas pasākumu norisi Latvijā.

E-prasmju nedēļas ietvaros tiek aicinātas piedalīties pašvaldības, izglītības iestādes, bibliotēkas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, kā arī citi interesenti!

Pasniedzēju grāmata

EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Pasniedzēju mācību materiāli

Pasniedzēju rokasgrāmata izstrādāta Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” ietvaros kā papildu mācību līdzeklis darbam klasē ar bezdarbniekiem.

Grāmatā iekļauti norādījumi klases sagatavošanai pirms apmācībām, terminoloģiju vārdnīca un 7. nodarbību apraksti ar piezīmēm grāmatas malā, kā vadīt nodarbības un kam jāpievērš uzmanība mācību laikā. Nodarbībās apskatītās tēmas: datora galvenās sastāvdaļas, datora ieslēgšana un izslēgšana, peles lietošana, darbs ar tekstu, Interneta iespējas – meklēšanas rīki, e-pasta nosūtīšana, maksājumu veikšana ar Internetbankas starpniecību, darba meklēšana.

Apmācības koordinē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Apmācības līdzfinansē Eiropas Savienība. Apmācības norisinās EQUAL programmas ietvaros, kuras ieviešanu nodrošina Labklājības ministrija. Rokasgrāmatu izstrādāja Baltijas Datoru Akadēmija sadarbībā ar Datorzinību centru.

EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Studentu mācību materiāli

Studentu rokasgrāmata izstrādāta Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” ietvaros kā papildu mācību līdzeklis iedzīvotājiem, kuriem nav vai ir neliela pieredze darbā ar datoru.

Šajā grāmatā apskatītās tēmas: datora galvenās sastāvdaļas, datora ieslēgšana un izslēgšana, peles lietošana, darbs ar tekstu, Interneta iespējas – meklēšanas rīki, e-pasta nosūtīšana, maksājumu veikšana ar Internetbankas starpniecību, darba meklēšana. Grāmatā iekļauti uzdevumi ar norādēm pa soļiem, kā tos izpildīt, kā arī praktiskie darbi apgūto zināšanu pārbaudei.

Apmācības koordinē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Apmācības līdzfinansē Eiropas Savienība. Apmācības norisinās EQUAL programmas ietvaros, kuras ieviešanu nodrošina Labklājības ministrija. Rokasgrāmatu izstrādāja Baltijas Datoru Akadēmija sadarbībā ar Datorzinību centru.

Noskaidroti konkursa “E-apmācīts rajons 2006” uzvarētāji

Noskaidroti uzvarētāji Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) sadarbībā ar AS “Hansabanka” organizētajā konkursā Latvijas pašvaldībām “E-apmācīts rajons 2006”, kas paredz Latvija@Pasaule iniciatīvas uzsākšanu jaunos Latvijas rajonos. Par uzvarētājām atzītas trīs Latvijas pašvaldības – Jelgavas pilsētas dome, Madonas rajona padome un Aizkraukles rajona padome.

Jau tuvākajā laikā sadarbībā ar šīm pašvaldībām – konkursa uzvarētājām – tiks izveidota digitālā karte ar interneta pieejas punktiem, sagatavoti 20 pasniedzēji/konsultanti, un 100 iedzīvotājiem katrā pašvaldībā tiks piedāvāta bezmaksas 8 stundu apmācība datora lietošanā.

Ņemot vērā, ka programmas Latvija@Pasaule mērķis ir veicināt datorprasmes visā Latvijas teritorijā, LIKTA valde nolēma palīdzēt bezmaksas datorprasmju apgūšanas programmu uzsākt arī trīs citās nelielās Latvijas pašvaldībās, kuras bija konkursā pieteikušās. Liepājas rajona Sakas pagastā, Valkas rajona Grundzāles pagastā, kā arī Rīgas rajona Allažu pagastā tiks izveidota digitālā karte ar interneta pieejas punktiem pagasta teritorijā, kā arī sagatavoti pasniedzēji iedzīvotāju e-apmācīšanai.  

“Tieši pašvaldību līdzdalība projektā ir tā, kas nodrošina Latvija@Pasaule iniciatīvas ilgtspēju un pieejamību katram Latvijas iedzīvotājam. Tāpēc LIKTA ir gandarīta par pašvaldībām – konkursa uzvarētājām, kas ir gatavas aktīvi iesaistīties projektā ar savu atbalstu un resursiem. Ceram, ka jau nākamajā gadā Latvija@Pasaule iniciatīvas apmācības būs pieejamas visos Latvijas rajonos” Imants Freibergs, LIKTA prezidents.

“Ir patiess prieks, ka pašvaldības ir izrādījušas interesi un aktīvi interesējušās par dalību “Hansabankas” atbalstītajā konkursā. Ar šo konkursu mums būs izdevies samazināt rajonu skaitu, kuru pašvaldību iedzīvotāji vēl nav piedalījušies Latvija@Pasaule īstenotajā e-pamācību projektā. “Hansabanka” ir gandarīta, ka tās atbalstītie projekti palīdz informācijas sabiedrības veidošanai Latvijā. Pēdējie ES pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā internetu regulāri lieto 46% iedzīvotāju, turklāt gada laikā interneta lietotāju skaits audzis par 12%. Jau pašlaik pēc šī rādītāja esam apsteiguši tādas ES dalībvalstis kā Grieķiju vai Itāliju. Hansabanka ir pārliecināta, ka turpinot īstenot šo projektu, Latvija e-zināšanu jomā kļūs par vienu no vadošajām valstīm visā Eiropā”, norāda AS „Hansabanka” valdes loceklis, Produktu attīstības un IT pārvaldes vadītājs Ģirts Bērziņš. 

LIKTA apmācību Latvija@Pasaule projekta ietvaros uzsāka 2005. gada novembrī, šobrīd apmācīti jau gandrīz 9000 cilvēku daudzos Latvijas rajonos un pilsētās . Konkursa mērķis ir aicināt projektā iesaistīties tām pašvaldībām, kuru rajonos un pilsētās projekta apmācība šobrīd vēl nav pieejama un veicināt pašvaldību interesi iedzīvotāju datorprasmju apgūšanā un informācijas sabiedrības  attīstībā.

Equal programma “Informācijas sabiedrības pamatprasmes”

Apmācībām ir izveidota 8h programma, kas pēc ilguma un apgūstamajām prasmēm atbilst „equalskills” programmai. Apmācības laikā bezdarbniekiem tiek parādītas un iemācītas galvenās pamatprasmes, kas nepieciešamas e-pakalpojumu veikšanai un izmantošanai – informācijas meklēšanai, ziņu lasīšanai, maksājumu veikšanai, elektronisko vēstuļu nosūtīšanai u.c.

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

 • Datora galvenās sastāvdaļas;
 • Datoru ieslēgšana un izslēgšana;
 • Peles un tastatūras lietošana;
 • Darbs ar tekstu – rakstīšana, dzēšana, kopēšana;
 • Dokumenta saglabāšana;
 • Darbs ar lietotņu logiem;
 • Informācijas apskate uzziņu portālos – autobusu saraksts, kontaktinformācijas meklēšana;
 • Darba meklēšanas iespējas internetā;
 • Nepieciešamās informācijas meklēšana;
 • Elektroniskās vēstules sagatavošana un nosūtīšana;
 • Maksājumu veikšana ar Internetbankas palīdzību.

Papildus informāciju par mācību programmā apskatītajām tēmām var iegūt apskatot pilnos mācību materiālus.

Kursa laikā apmācāmie ne tikai klausās pasniedzēju, bet paši veic uzdevumus pasniedzēju vadībā. Ņemot vērā, ka apmācāmie apgūst tikai ievadkursu par datoru izmantošanu, kurss tiek uzskatīts par sekmīgi apgūtu, ja apmācāmais kursa laikā spēj izpildīt praktiskos darbus par kursā apgūtām tēmām patstāvīgi bez pasniedzēja palīdzības.

Equal apmācību programma “Informācijas sabiedrības pamatprasmes” izstrādāta Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” ietvaros.